Türkçe

VADİ’DE TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİMİ

Türkçe dersi, çocukta dil becerilerini geliştirme , ana dil bilincini kazandırma, iletişim becerilerini artırma, kendini en iyi şekilde ifade edebilme ve diğer derslerle olan yakın ilişkileri nedeniyle çok yönlü bir derstir. Özellikle son yıllarda değişen soru tipleriyle birlikte okuduğunu anlama ve yorum yapabilme kabiliyeti tüm dersleri etkilediğinde Türkçe dersi çok daha fazla ön plana çıkmaktadır.

            Türkçe dersinde önceki öğrenmeler sonraki öğrenmelerin temelidir, ilkesi ile sarmal eğitim modeli esas alınarak sene başı kaynak seçimleri, ders planlamaları, uygulanacak yöntem ve teknikler bu çerçevede planlanır. Her dersin başında öğrencilerin hazır bulunuşları ölçülüp soru cevap yöntemi ile eksiklikler tamamlanır.

            Türkçe dersi bilgi değil, beceri dersi olduğundan dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel becerileri 5. Sınıftan itibaren okunulan kitaplar, yazdırılan kompozisyonlar, dileme metinleri ile dinlediğini akılda tutup yorumlamaya yönelik çalışmalarla desteklenmektedir. “ Kitap Kurdu Yarışması” ile yüz temel eser baz alınarak okutulan kitaplar zaman zaman öğrenciler arasında tartışılır ve çok okuyan öğrenciler ödüllendirilir.

            Konuşan öğretmenden çok konuşturan öğretmen ilkesi ile hareket edilerek Türkçe dersinde öğrencilerimize daha çok söz hakkı tanınmaktadır. Dersler basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora doğru bir yol izlenerek işlenmektedir. Dersin içeriğine uygun olarak hazırlanan kavram haritalarıyla, öğrencilerimizin hazırladığı sunularla, kelime türetme oyunları ve dramalarla , şiir dinletileriyle öğrencilerimizin analiz, sentez ve eğlenerek öğrenme becerileri  geliştirilmektedir.

            Okulumuzda Milli Eğitim Müfredatının oluşturduğu Türkçe Eğitim Programları haftalık ve aylık yapılan deneme ve ders içi tarama sınavlarıyla ölçülmektedir. Yapılan analizler ışığında güzel öğrencilerimizin eksik kaldığı noktalar grup etkinliği soru cevap ve konu tekrarı ile tamamlanmaktadır.

            Türkçe zümresi olarak hedefimiz geleceğe okuyan, araştıran, başarılı genç nesiller yetiştirmektedir.

 

  • Ortaokul Menu