Matematik

Vadi Koleji’nde matematik öğrenimi,  5.sınıfa gelen her öğrencimize “Hazır bulunuşluk”durumu ön testi yapılarak seviyeleri tespit edilir. İlkokulda kazanılmayan davranışlar tekrar edilir.

 Matematik eğitiminde yıl içerisinde “Sarmal Eğitim” yöntemiyle konular işlenir “Tam Öğrenme” hedeflenir.

Yıl boyunca matematik üniteleri sene başında yapılan planlamayla belirlenen sürelere paylaştırılarak tekrar yapılıp, bilgiler pekiştirilir.

Matematik öğreniminde öğrenci okulda öğrendiği konuyu evde tekrar ederek pekiştirir.

Yıl içerisinde yapılması gereken ders sınavlarının dışında, Türkiye geneli Ölçme değerlendirme sınavı 5. ve 6.sınflarda 10, 7. Sınıfta 12, 8.sınıfta 20 sınav yapılarak öğrencilerin seviyesi tespit edilir. Yapılan her genel değerlendirmede hedef “Düzeltme ve Geliştirmedir”.

 Ölçme değerlendirme sınavında her öğrencinin kazanımı tespit edilerek “Tam Öğrenme” yöntemiyle bilgi tekrarı yapılır.

Matematik öğreniminde en çok karşılaşılan ve toplum olarak merak ettiğimiz; “Biz bunu nerede kullanacağız?” sorusuna cevap olarak Vadi Koleji’nde bir yıl içerisinde öğrenilecek müfredat 4’e bölünüp ÖAKK (öğren araştır kullan kazan) sistemi ile öğrencilerimize verilir.

7.sınıflarımızda müfredat eğitimi ve 2.dönemden itibaren yardımcı kaynakların zenginleştirilerek LGS ye hazırlık süreci başlatılır.

8.sınıflarda matematik eğitimi 5. 6. ve 7. Sınıflarda edindikleri disiplin ve beceri ile müfredat eğimine başlanır. Ayrıca LGS ye hazırlık programı ile müfredat aynı olduğundan öğrencilerimize müfredat uygulanırken sınava hazırlık süreci de yürütülür.  Yıl içerisinde 8.sınıf öğrencilerimize 20’nin üzerinde deneme sınavı uygulanır. Her sınavın detaylı analizi yapılır. Analiz sonuçlarına göre; “Öğren- Tekrar et- Pekiştir”, “Fırsat Eğitimi Ver”yöntemleri uygulanır.   

  • Ortaokul Menu