Okul bireyin en üst seviyede psikolojik ve biyolojik gelişimini ve kültür değişimini sağlayan sistemlerin başında gelir. Çocukluk ve gençlik yıllarında oluşacak pek çok sağlık sorunu, zamanında önlem alınmazsa ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek pek çok sağlık sorununun temelini oluşturur.
 
Okul çağında çocuklar sürekli bir büyüme ve gelişme süreci içerisindedir. Sağlıklı olmayı belirleyen pek çok etmen vardır. Sağlık kişinin doğuştan getirdiği kalıtsal özellikleri ile fizik, biyolojik, sosyal çevre koşullarının ve temel sağlık konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının bir bileşenidir. Bu faktörlerin içinde olan beslenmenin ayrı bir önemi vardır. Beslenme çocuğun büyüme ve gelişmesini doğrudan etkiler. Yeterli ve dengeli beslenmeyen çocuğun gelişmesi geri kalır. Büyüme çağı geçtikten sonra ise, bu gerilik artık düzeltilemez. Bu durum yalnızca bedensel değil zihinsel gelişimi de olumsuz etkiler. Beyin hücrelerinin sayısı azalır ve hücreler zamanla fonksiyonlarını kaybedebilirler. 
 
Dengeli ve yeterli beslenme açısından günlük besin tüketiminde değişik besin gruplarının bir arada ve yeterli miktarlarda alınması, sağlığın korunması açısından son derece önemlidir. Bu yüzden aylık yemek listelerimiz dengeli beslenme kurallarına uygun olarak hazırlanır; mutfağımızda, hijyenik koşullarda, alanında eğitimli personelimizce sunulur.