Yapılan bazı araştırmalar ve analizler, öğrencilerin butik okullarda daha mutlu olduklarını, okul başarısı ve derse katılım düzeylerinin yükseldiğini göstermektedir.

“Okulların büyük olması onların daha iyi olduğu anlamına gelmemektedir. Okul büyüdükçe okulun esnekliği azalmakta, farklı ve özel gereksinimleri olan öğrencilerin bu gereksinimlerinin karşılanması zorlaşmaktadır. Okul büyüyüp karmaşıklaştıkça öğretmenler, öğrenciler ve yöneticiler göstermeleri gereken performansı yeterince ortaya koymakta zorlanabilmektedirler.  Araştırma sonuçlarından okul büyüklüğü ile özellikle öğrencilerin okul memnuniyetsizliği arasında ters orantı olduğunu görmekteyiz.

Hızla küreselleşen dünyada, bireylerin öğretimsel ihtiyaçları da değişerek artmaktadır. Vadi Koleji, bireysel yeterlilikleri ortaya çıkarma üzerine programlanmış evrensel stratejisi ile öğrencilerini; “eleştirel, yaratıcı, analitik, dönüşümlü, matematiksel” düşünme ile “iletişim, girişimcilik” gibi becerilerine önem veren bireyler olarak 21. yüzyıla hazırlamaktadır.

Her öğrencinin öğrenme sitili ve öğrenme hızı farklılıklar gösterir. Büyük ve kalabalık okullarda, öğrencilerin öğrenme sitil ve hızlarını belirlemek çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Büyüklüğü yönetebilme adına tek tip öğretimsel standarda gidilmekte ve bu standart programlar, birbirinden farklı bireyler olan öğrencilerin bireysel yeterliliklerinin keşfedilip geliştirilmesini zorlaştırmaktadır.

Günümüzde tüm aileler akademik başarı ile birlikte çocuğunun yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını ve keşfedilip geliştirilmesini beklemektedirler. Vadi Koleji’nde bu anlayışla oluşturulan programlar sayesinde öğrencilerimize ayrılan zaman dilimi artmakta ve öğrencilerimizin yetenekler ve becerilerinin geliştirilmesi kolaylaşmaktadır.

Öğrencilerin kalabalıklar ve devasa binalar içerisinde kaybolmadığı, birey olarak değer gördüğü ve kendini özel hissettiği okulumuz butik okul konsepti ile eğitim vermektedir.