Fazıl KARDAŞ

Kars Dede Korkut Eğitim Enstitüsü’nde Sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra, 100. Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Teftiş ve Planlama bölümlerinde lisans, Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yön. Den. Ve Planlama bölümünde de Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Sivas, Kastamonu, Ankara illerinde sınıf öğretmenliği, Erzurum ve Bolu illerinde İlköğretim Müfettişliği, Ankara İlinde Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı-Halk Eğitim Başkanlığı, Kars ve Batman İllerinde Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bu süreç içerisinde; Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, Avrupa da Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi, Birleştirilmiş Sınıflarda Kalitenin Artırılması projelerinin eğitimini alarak, proje uygulama çalışmalarında bulundu.