Almanca-Deutsch

Almanca

Gün geçtikçe birden fazla yabancı dil bilmek daha da önem kazanmaktadır. Sürekli gelişen ve değişen dünyamızda birinci yabancı dilin yanında ikinci yabancı dilin gerekliliğinin bilincinde olan Özel Vadi Ortaokulu;  5. 6. 7. Ve 8. Sınıf da dâhil olmak üzere haftalık programlarında ‘’ Almanca’’ eğitimi vermektedir.

Öğrencilerimizin, Avrupa Dil Standartları (A1-A2, B1-B2, C1-C2) kapsamında belirlenen A2 seviyesinde bir bilgiye ulaşmalarını sağlamak hedefimizdir. Almanca derslerimizi, ‘’okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler ve drama eğitimleriyle destekleyerek işliyoruz. Almanca öğrenirken öğrencilerimizin sosyal ve iletişimsel gelişimini de desteklemek için kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine yönelik proje çalışmaları yapıyoruz. Okulumuz olarak; öğrencilerimizin erken yaşta ikinci yabancı dilin farkına varmasını, dil öğrenimini sevmesini ve Almancayı günlük yaşamlarında da kullanabilmelerini sağlamak da hedeflerimiz arasındadır.

 

Almanca dersi işlerken kullandığımız metotlar:

*** Duyarak, görerek, dokunarak ve yaparak öğrenme sağlanır.

*** Öğrenci merkezli yöntemler kullanılır.

*** Öğrencilerimiz öğrendiklerini hemen uygular ve dili aktif olarak kullanmış olurlar.

*** Soru sorma,  okuduklarını anlama ve yorumlama becerileri gelişir.

Es wird immer wichtiger, täglich mehr als eine Fremdsprache zu beherrschen.  Vadi Mittelschule , die sich der Notwendigkeit einer zweiten Fremdsprache neben der ersten Fremdsprache in unserer sich ständig entwickelnden und verändernden Welt bewusst ist; Er unterrichtet 3 Stunden pro Woche “Deutsch”, darunter die 5., 6., 7. und 8. Klasse.

Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass unsere Schüler ein A2-Kenntnisniveau erreichen, das im Rahmen der Europäischen Sprachstandards (A1-A2, B1-B2, C1-C2) bestimmt wird. Wir unterrichten unseren Deutschunterricht, indem wir sie mit Aktivitäten und Spielen unterstützen, die darauf abzielen, die Lese-, Schreib-, Hör- und Sprechfähigkeiten zu verbessern. Um die soziale und kommunikative Entwicklung unserer Schüler beim Deutschlernen zu unterstützen, arbeiten wir an Projekten, die ihnen helfen, sich bestmöglich auszudrücken. Als unsere Schule; Zu unseren Zielen gehört es auch, unseren Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, sich frühzeitig einer zweiten Fremdsprache bewusst zu werden, das Sprachenlernen zu lieben und Deutsch im Alltag anzuwenden.

 

Unsere Methoden im Deutschunterricht:

*** Lernen wird durch Hören, Sehen, Berühren und Handeln ermöglicht.

*** Es werden schülerzentrierte Methoden verwendet.

*** Unsere Schüler wenden das Gelernte sofort an und wenden die Sprache aktiv an.

*** Der Schüler erledigt die meiste Arbeit, während der Lehrer anleitet, um ein dauerhaftes Lernen sicherzustellen.

  • Ortaokul Menu