Görsel Sanatlar

1 (3)

Her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur ve kendi yetilerinin farkına varır, doğaya ve çevresinde gelişen ve değişen olaylara farklı gözle bakmayı davranışa dönüştürür, kişiliğini geliştirme fırsatı bulur, soyut kavramları algılaması kolaylaşır, sanat eseri ve kendi arasında bağ kurmayı başarır, özgüven duygusunu geliştirir.

Görsel Sanatlar dersinde, görsel düşünmeyi olanaklı kılan ve yaratıcı gücün gelişmesine katkıda bulunabilecek temel bir eğitim modeli uygulanır. Öğrenciler sanat eğitimi etkinlikleri yolu ile, bakma eylemi içerisinde görmeyi öğrenirken, dokunup biçimlendirdiği malzemeleri tanır.

1 (4)

Öğrencilerimizin ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanıyarak empati kurmasına olanak tanımak, Öğrencilerimizin ilgisini, bu alandaki çeşitli kaynaklarla besleyebilmesi (müze, galeri, tarihî eser vb.), bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazandırması ve İyi birer sanat izleyicisi olmalarını desteklemektir.

  • Ortaokul Menu