Beden Eğitimi

Özel Vadi Ortaokulu olarak Beden Eğitimi ve Spor derslerindeki temel amacımız  öğrencilerimize;

  • Sağlık için spor bilincini kazandırmak
  • Fiziksel aktiviteler yaptırarak temel hareket becerileri kazandırmak
  • Takım ve bireysel sporlara ait teorik bilgilendirmeler yapmak
  • Spor kültürünü kazandırmak
  • Mustafa Kemal Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önemi kavratmak

Bu amaç doğrultusunda okulumuz Beden Eğitimi ve Spor dersi müfredatında yer alan hareket ve kişisel-sosyal gelişim öğrenme alanlarına ait kazanımları öğrencilerimize aktarmak için çalışmalar yapılmaktadır. Sağlıkla ilgili fiziki yeterlilik ölçüm testleri her eğitim öğretim yılı başında yapılmaktadır.

Temel hareket becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra 5.6.7. ve 8. Sınıf öğrencilerimize bireysel ve takım sporlarına özgü becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Tüm sınıf düzeylerimizde farklı spor branşlarında sınıflar arası turnuvalar ve etkinlikler düzenlenmektedir. Özel Vadi Ortaokulu olarak çeşitli spor branşlarında okullar arası spor müsabakalarında öğrencilerimiz okulumuzu temsil etmektedir.

Sosyal Aktiviteler: Okulumuz öğrencilerimizin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için dönem içerisinde şehir içi ve şehir dışı birçok gezi planlamaktadır (Doğa yürüyüşleri – trekking, spor kampları , tarihi ve kültürel geziler).

  • Ortaokul Menu