Sosyal Bilgiler

 • İnsan yaşantılarını konu alan sosyal bilgiler dersimiz temelde tarih, coğrafya ,insan hakları ve vatandaşlık ana disiplinlerini kapsamaktadır.Okulumuzda uyguladığımız ders programı içerisinde ise sosyal bilgiler; antropoloji, sosyoloji ,arkeoloji ,ekonomi, coğrafya ,tarih, hukuk ,felsefe, siyasal bilimler ,psikoloji ile ilgili içeriklerden süzülen sistematik ve eşgüdümlü bir çalışma alanı bulunmaktadır.Okulumuzda uygulanan sosyal bilgiler dersinde öğrencilerimizin;
 • Atatürk ilkelerini ve inkılaplarını benimseyen
 • Türk tarih ve kültürünü kavrayan demokratik değerlerle donanan
 • Farklılıklara saygılı hoşgörülü bireyler olması
 • Hak ve sorumluluklarının bilincinde etkin birer vatandaş olması
 • Kültürel değerlerini tanıyarak sahip çıkması
 • Çevre sorunlarına karşı duyarlı olması
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi
 • Eleştirel düşünceyi temel alması
 • Sosyal katılım becerilerinin yüksek olması
 • Sosyal yaşamda etkin ve üretken bireyler olmaları amaçlanmıştır.

Bütün bu kazanımlar tarihi alanlar,  müzelerin yerinde gezilmesi ile eğitimler pekiştirilmektedir.

 Bu anlayış doğrultusunda Vadi Koleji’nde sosyal bilgiler derslerimizde öğrenci merkezli ,yaparak yaşayarak öğrenme modelini temel alarak ,projeler ile destekli eğitim öğretim faaliyetleri düzenlenmektedir.

 • Ortaokul Menu