Fen Bilgisi Öğrenimi

Vadi Koleji Fen Bilgisi öğreniminde araştırmacı, sosyal ve doğa yaşam ile yüksek düzeyde uyum sağlayabilecek, proje tabanlı düşünebilen aynı zamanda soru ve sorunları çözebilen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Her bir öğrencimizin kendi düşünsel becerilerini dikkate alarak bilgiye ulaşma ve kullanma yeteneklerini geliştirme üzerinde yoğun çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

5. sınıftan itibaren laboratuvar ortamında becerilerini geliştirerek, üniversiteler ve bilim çevreleri ile iş birliği içerisinde sürekli ilerleyen bir Fen Bilgisi (STEM-A) öğrenimi sunulmaktadır. Bu süreçte ulusal ve uluslararası proje yarışımlarına katılım sağlayarak öğrencilerimizde akademik yeteneklerinin gelişimleri teşvik edilmekte ve çevre gezileri ile düşünce dünyalarında ufuklar açılmaktadır. 7. Sınıftan itibaren artan LGS sınav hazırlıkları ile 8. Sınıf sonunda üstün başarı elde edebilmek için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Ulusal çapta düzenlenen deneme sınavları ile konulara ait geri bildirimler alarak sarmal eğitim programı uygulanmakta ve mutlak başarıya ulaşılmaya çalışılmaktadır.

  • Ortaokul Menü