Bilişim Teknolojileri

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin amacı öncelikle çocuklarımıza teknolojiyi etkili bir şekilde ve doğru amaçlarla kullanmayı öğretmektir. Tabi ki teknolojiyi kullanırken çocuğun kendi güvenliğini sağlaması  ve başkalarının güvenliğini gözetmesi de oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra “tüketen bir nesil değil üreten bir nesil” yaratmak amacıyla çocukların kodlama ve tasarlama becerilerini geliştirmek, dersin yazılım açısından öncelikli hedefidir.

Okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde çocuklarımız;

  • Dijital okuryazarlık yetilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yapmakta
  • Teknolojiye olan ilgilerini doğru kanalize edebilmek ve iyi amaçlar için kullanabilmek adına internette bilgi güvenliği, bilişim suçları, dijital zorbalık gibi temel kavramları ve bu kavramlarla ilgili durumları öğrenmekte
  • Ürün oluşturma becelerini geliştirme doğrultusunda görsel, işitsel ve yazılı dijital ürünlerin tasarımını ve düzenlemesini yapmakta
  • Günümüzde, yalnızca bir hobi değil aynı zamanda bir meslek dalı haline gelen yazılım alanında gelişmek amacıyla blok tabanlı kodlama, metin tabanlı kodlama ve robotik kodlama uygulamaları yapmaktadır.
  • Ortaokul Menu