İngilizce

Okulumuzda uygulanan Yabancı Dil Eğitim Programları akademik kadromuz tarafından yapılandırılmakta ve yönetilmektedir. Bu nedenle Yabancı Dil Eğitimi Vadi Kolejinin fark yarattığı ve iddialı olduğu eğitim alanlarının başında gelir.

İLETİŞİMSEL YAKLAŞIM (COMMUNICATIVE APPROACH)
 
Vadi Koleji olarak İngilizce Eğitim Programlarımızı İletişimsel Yaklaşım (Communicative Approach) prensiplerine uygun olarak hazırlamaktayız.
Okulumuzda İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin yaşayan, sürekli gelişim gösteren, çağın gerekliliklerine ayak uyduran sosyal bir varlık olduğu üzerinedir. İngilizce öğrenen her bir öğrencimizin öğrenirken zevk almasını, dili içselleştirerek gündelik yaşamının bir parçası haline getirmesini ve yaptığı çalışmaların gerçek yaşamla bağlantısını görmesini hedeflemekteyiz.
Dolayısıyla eğitim sistemlerimiz ve ders programlarımız her alanda oldukça yoğun ve özellikle interaktif çalışmalar içermektedir. Ortaokul olarak tüm kademelerimizde İngilizce dersinin iletişim dili sadece İngilizcedir.

ORTAOKUL DİL ÇALIŞMALARIMIZ VE HEDEFLERİMİZ

Vadi Ortaokulu olarak 5. Sınıf kademesini İngilizce hazırlık sınıfı olarak değerlendirmekteyiz. Ders saatlerimizi en yoğun seviyede tutup, sınıf içi ve dışı proje görevleri, sunum hazırlama, etkinlikler, dil yarışmaları ve Cambridge sınavlarıyla öğrencilerimizi desteklemekteyiz.
Dilin çağın gerekliliklerine ayak uyduran sosyal bir varlık olduğu düşüncesiyle online kitap okuma programlarımızla da öğrencilerimizin hem okuma alışkanlıklarını geliştirmeyi hem de teknolojinin öğretim programlarına akreditasyonunu hedeflemekteyiz. 6. Sınıf kademesinden itibaren de temeli atılan dil birikiminin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam etmekteyiz.
İngilizcenin öğrencilerimizin dünyaya açtıkları pencere olduğu bilinciyle her yıl Cambridge Assessment English tarafından düzenlenen FLYERS, KET ve PET sınavlarına hazırlanmalarını ve tüm dünyada İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul gören sertifikalarını almalarını sağlamaktayız. Uyguladığımız bu program dileyen öğrencilerimizin daha üst düzeylere ulaşmasını da mümkün kılacak düzeydedir.

  • Ortaokul Menu