MÜZİK

Eğitim ve öğretimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirmeyi kendisine ilke edinen okulumuzda, öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle onların;

 • Bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, 
 • Ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, 
 • İlgi ve yeteneklerini keşfetmelerini, 
 • Yarışmalara hazırlanmalarını ve yönlendirilmelerini,
 • Müzik aleti çalan öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerini,
 • İstekli öğrencilerin müziğin ilgili alanlarına yönlenmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

 Okulumuzda müzik eğitimi her boyutta alanında uzman, donanımlı ve tecrübeli müzik öğretmenlerinden oluşan kadromuz tarafından verilir. Tüm birimler tarafından kullanılan sahne sanatları salonlarımızın yanı sıra ortaokul binamızda müzik eğitimi için ayrılmış 4 müzik atölyesi, iki vurmalı ve yaylı çalgılar çalışma atölyesi, bir orkestra çalışma salonu bulunmaktadır. 

GENEL MÜZİK EĞİTİMİ

 Okulumuzdaki müzik eğitiminin temel boyutu olan ‘Genel Müzik Eğitimi’  haftada bir ders saati olarak uygulanır ve tüm öğrencilerimiz için zorunludur. Derslerimizin içerikleri hazırlanırken MEB’in ‘Müzik Dersi Öğretim Programı’nda yer alan aşağıdaki dört temel öğrenme alanı esas alınmıştır:

 • Müzik Kültürü 
 • Müziksel Algı ve Bilgilenme
 • Müziksel Yaratıcılık
 • Dinleme-Söyleme 

Genel müzik eğitimi yani müzik dersi tüm öğrencilerimiz içindir; hiçbir zaman bir yetenek ve beceri dersi olarak görülmez, bu şekilde planlanmaz.  Bizler ilgi ve beceri düzeyi ne olursa olsun her öğrencinin sanat dallarını tanıması, bilgi edinmesi, deneyimlemesi gerekliliği düşüncesinden yola çıkarak müzik derslerimizde her bir öğrencimize müzik kültürünü vermeyi amaçlıyoruz. Öğrencimizde müzik sevgisini geliştirirken müzik derslerinde her öğrencimiz, sınıf içi çalışmalarında, çeşitli enstrümanları deneme fırsatı bulur, seslerini ve nefeslerini doğru kullanmayı öğrenir, farklı müzikal uygulamaları deneyimler. Müzik yoluyla öğrencilerin sosyal gelişimlerini desteklemek, onları toplum içerisinde sosyalleştirmek, iletişim becerilerini geliştirmek, insan ilişkilerinde dayanışma ve paylaşım gibi değerli davranışlar kazanmasına ve sergilemesine yardımcı olmak, aidiyet duygusu kazandırmak, müziğin toplumsal gelişmede sürekli olarak etkin rolü bulunan kültürel bir etkinlik olduğunu kavratmak amaçlarımız arasındadır. Sınıf içerisinde özel ilgi veya yetenekleriyle dikkat çeken öğrenciler ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre müzik etkinliklerine yönlendirilirler.

 • İlkokul Menu