AKIL DERSİ İLE AKIL YÜRÜYMEYİ ÖĞRETİYORUZ
Bilindiği gibi akıl yürütme, bir problemin birden fazla çözüm yolu üzerinde düşünebilmek, konuyu çok yönlü değerlendirebilmek ve olaylara problem çözme metoduyla yaklaşabilmektir.
Akıl yürütme becerisine sahip olan öğrenciler hayatın sunduğu problemlere karşı daima çözüm arayışı içinde olurlar ve zaman içinde çözüm üretebilecek potansiyele sahip olurlar.
Okulumuz İlkokul bölümünde yürütmekte olduğumuz akıl oyunları derslerinde, akıl yürütme becerisine yönelik oyunlar öğretilmekte, öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme ve yorumlama becerileri geliştirilmektedir.

  • İlkokul Menu