Görsel Sanatlar, algılama, düşünme ve bedensel eylemlerin bir arada olduğu kendini ifade etme şeklidir. Öğrenciler bireysel yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek orijinal çözümler bulurlar. Bunları yaparken “disiplinler arası” sanat eğitimi anlayışında ilerlerken, aynı zamanda, birimler arası müfredat programına da dikkat edilen bir eğitim uygulamaktayız. Görsel Sanatlar yordamıyla, özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitesi gelişmiş, sanatsal yaratma hazzı duyan, sanatı ve sanatçıyı takdir edebilen, görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri öğrenmiş son olarak da sanat ve estetik duygusu gelişmiş, üretken bireyler yetiştirmek en temel hedeflerimizden biridir.

 

  • İlkokul Menu