ALMANCA

Gün geçtikçe birden fazla yabancı dil bilmek daha da önem kazanmaktadır. Sürekli gelişen ve değişen dünyamızda birinci yabancı dilin yanında ikinci yabancı dilin gerekliliğinin bilincinde olan Özel Vadi İlkokulu; 3 ve 4. Sınıf da dâhil olmak üzere haftalık programlarında ‘’ Almanca’’ eğitimi vermektedir.

Öğrencilerimizin, Avrupa Dil Standartları (A1-A2, B1-B2, C1-C2) kapsamında belirlenen A2 seviyesinde bir bilgiye ulaşmalarını sağlamak hedefimizdir. Almanca derslerimizi, ‘’okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler ve drama eğitimleriyle destekleyerek işliyoruz. Almanca öğrenirken öğrencilerimizin sosyal ve iletişimsel gelişimini de desteklemek için kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine yönelik proje çalışmaları yapıyoruz. Okulumuz olarak; öğrencilerimizin erken yaşta ikinci yabancı dilin farkına varmasını, dil öğrenimini sevmesini ve Almancayı günlük yaşamlarında da kullanabilmelerini sağlamak da hedeflerimiz arasındadır.

 

Almanca dersi işlerken kullandığımız metotlar:

*** Duyarak, görerek, dokunarak ve yaparak öğrenme sağlanır.

*** Öğrenci merkezli yöntemler kullanılır.

*** Öğrencilerimiz öğrendiklerini hemen uygular ve dili aktif olarak kullanmış olurlar.

*** Soru sorma,  okuduklarını anlama ve yorumlama becerileri gelişir. 

  • İlkokul Menu