Beden Eğitimi ve Oyun Dersi

İlkokul programlarımızda uygulanan Beden Eğitimi ve Oyun etkinlikleri; öğrencilerimizin çocukluklarından fedakârlık etmelerini beklemeden, kültürel değerler başta olmak üzere ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişiminin yanında dengeli bir kişilik sahibi ve toplum bilincine sahip bireyler olmaları amacıyla yapılan etkinlikler bütünüdür. İlkokul Beden Eğitimi ve Oyun dersleri oyun merkezli olup, öğrencilerimizin yaş grubu özellikleri göz önünde bulundurularak ekip dayanışmasının ön planda olduğu bedensel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarla yapılandırılmıştır.

Jimnastik

Jimnastik derslerimizde, öğrencilerimizin sağlıklı bedensel gelişimlerini sağlamak, hareket koordinasyonunu, vücut esnekliğini ve dengesini, kendilerine güven duygularını geliştirmek için çeşitli eğitici etkinlikler yapılmaktadır. Jimnastik derslerimizde tüm kas ve kemik sistemini çalıştırarak çocuklarımızın vücut denetimini kazanması sağlanır.

Yüzme

Yüzme, vücudumuzda bulunan bütün kas gruplarını çalıştıran ve vücut koordinasyonunu sağlayan temel sporlardan biridir. Derslerimiz öncelikle öğrencilerimizi suya alıştırma ve yüzmeyi sevdirme evresiyle başlar. Daha sonra ayak çırpma doğru vücut pozisyonu alma, serbest ve sır üstü tekniklerini geliştirme çalışmalarıyla devam eder. İleri seviye gösteren öğrencilerimiz takım antrenmanlarına yönlendirilerek yüzme sporun öğrencilerimizde kalıcı olması sağlanır.

  • İlkokul Menu