Koşulsuz Sevgi, Kabul ile Her şeyin Başladığı Yer

Okulumuzda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz;

Çocuklarımızın kendini tanımasına
Problem çözme becerisini geliştirmesine
Doğru kararlar verebilmesine
Çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilmesine
Topluma duyarlı, üretken bir birey olarak yetişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Rehberlik,  bireylerin çağdaş dünyanın gereksinimi olan, mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri, gerekli niteliklere ulaşabilmeleri amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreçtir. Rehberlik çalışmalarımız; öğrenciler ile bireysel görüşme, grup rehberliği çalışmaları, öğretmenler ile görüşmeler ve ebeveyn görüşmeleri çerçevesinde yapılmaktadır. Rehberlik Çerçeve Programı kapsamında bireyi tanımak, sosyal ortam içindeki yerini görmek, sağlıklı toplumsallaşmasına katkıda bulunmak, ders başarısını olumlu/ olumsuz etkileyen nedenleri keşfederek uygun olmayan etkenleri ortadan kaldırmak, ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak doğru kararlar almasına katkı sağlamaktır. Ebeveyn ve öğretmen görüşmeleri, grup çalışmaları, anketlerle öğrencilerimizi daha yakından izlemek ve tanımak hedeflenmektedir. Bunun yanında gereksinim duyulan öğrencilerimize uygulanan bireysel test teknikleri de çalışmalarımıza yol göstermektedir. Yapılan uygulamalar ve sonuçları, her öğrencinin bireysel dosyasında gizlilik çerçevesinde saklanmaktadır.

  • Anaokul Menu

Rehberlik Çalışmalarımız

Bireyi tanımak, onu kendisine tanıtmak, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması ve kendini gerçekleştirilmesi için uzman kişilerce bireye yapılan sistemli, bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecidir. Merkezimizde alanında uzman ekibimizce çocuk, ergen, yetişkin ve ailelere yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Psikolojik danışmanlık konusunda uzman kadromuz ile hizmet vermeye hazırız.

Okulumuzda Gelişimsel Rehberlik Programı uygulanmaktadır. Bu programda; bireyin gelişimsel ihtiyaçları ön plandadır ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması önemlidir. Gelişimsel rehberlik çok yönlüdür ve bir bireyin bütün olarak gelişimine odaklanmıştır. Bu görüşe göre, her birey kendine özgüdür. Bireyin gelişimi kendi imkânları içinde değerlendirilmeli ve potansiyelinin daha iyi duruma getirilmesi amaçlanmalıdır.  Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri sadece problem yaşayan öğrencilere yönelik değil, tüm öğrencilere yöneliktir.