Eğitim Programı

Anaokulu eğitimimizi planlarken öğretmen, okul, ders kavramlarıyla yeni tanışan çocuklarımızın merak duygularını geliştirmeyi ve öğrenim sürecinde heyecanlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz

Özel Vadi İlköğretim Okulu Okulöncesi 2013 MEB programına paralel olarak proje yaklaşımı temelli eğitim programları uygulanmaktadır. Proje yaklaşımında konular amaç değil araç olarak kullanarak öğrenciler kazanımlara ulaşmaktadır. Proje çalışmalarıyla öğrenciler öğrenmeye değer bir konu hakkında derinlemesine inceleme yapma fırsatı bulurlar.

Proje konularından yola çıkarak farklı konulara, öğrencilerin ve öğretmenlerin yönlendirmesiyle geçilir. Branş öğretmenleri de proje konularıyla bağlantılı etkinlikler uygulamaktadır. Öğrencilerin araştırarak bilgiye kendilerinin ulaşması, eğitim sürecine aktif olarak katılımlarına fırsat verilir.

Proje konularından yola çıkarak farklı konulara, öğrencilerin ve öğretmenlerin yönlendirmesiyle geçilir. Branş öğretmenleri de proje konularıyla bağlantılı etkinlikler uygulamaktadır. Öğrencilerin araştırarak bilgiye kendilerinin ulaşması, eğitim sürecine aktif olarak katılımlarına fırsat verilir.

EĞİTİM MODELİ