Anaokul-İngilizce

VADİ İlköğretim Okul Öncesinde uyguladığımız İngilizce eğitim programımızda, öğrencilerimizin sözel iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz dil gelişimlerini eğlendikleri, aktif öğrenme modeli ile yaşayarak öğrendikleri, farklı bir dilde iletişim kurmanın tadına varacakları bir süreç içerisinde gerçekleştirmektedirler. Öğretim programımız 5 yaş grubunda 12 tema, 6 yaş grubunda ise 8 temadan oluşmaktadır. “Cambridge Uluslararası Programı” ve “Avrupa Birliği Uluslararası Dil Standartları” çerçevesinde titizlikle belirlenmiş temalar öğrencilerimizin aktif, yaratıcı ve esnek öğrenenler olmalarını hedeflemektedir.

  • Anaokul Menu