Özel Vadi Ortaokulu olarak Beden Eğitimi ve Spor derslerindeki temel amacımız  öğrencilerimize;

Beden eğitimi etkinliklerinde öğrenciler beden eğitimi ile ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları, kendini keşfetme, güven duyma, problem çözme, sorumluluk alma, liderlik ve oyun oynama gibi becerileri edinirler. Ayrıca sıra bekleme, iş bölümü yapma ve grupla karar alma/uygulama deneyimleri kazanırlar.

 

  • Anaokul Menu