Drama

Drama etkinlikleri öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilmesi, hoşgörülü, demokratik ve yaratıcı bir kişilik geliştirebilmesi, bağımsız düşünebilmesi, işbirliği yapabilmesi, olaylara çok yönlü bakabilmesi, kendini ve yaşadığı toplumu tanıyabilmesi, başkaları ile doğru ve sağlıklı iletişim kurabilmesi açısından deneyimler kazanmasını sağlar.  Drama derslerinde grup çalışmalarından yola çıkarak bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yapılarıyla dengeli bir bütün olarak yaratıcı, üreten, sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlar.

  • Anaokul Menu