Fen ve Teknoloji derslerinde planlanan etkinliklerle öğrenciler gözlem yapma, araştırma, inceleme ve keşfetme becerilerini geliştirirler.  Öğrenciler, basit deneylerle problem durumunu tanımlama, neden-sonuç ilişkisi kurma ve sorgulama yaparken eğlenir, eğlenirken öğrenir ve öğrendiklerini günlük hayatlarına aktarabilirler. Ayrıca olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılayacak çeşitli çevre gezileri de yapılır.Matematik etkinliklerinde rakam, sayı çalışmaları, eşleştirme, karşılaştırma, sıralama, gruplama, ölçme, mekanda konum, örüntü çalışmaları, nesnelerle toplama ve çıkarma yapma çalışmalarının yanında bir olay ya da verilen bir problem durumunun çözümü ile ilgili fikirde bulunma, karar verme, çözüm yollarını deneme fırsatı bulurlar.

  • Anaokul Menu