VADİ KOLEJİ REHBERLİK HİZMETLERİ

BİREYSEL REHBERLİK
 • Öğrenciyi Tanıma
 • Aileyi Tanıma
 • Problem  Saptaması
 • Çözüm Yolları Saptanması
 • Çözüme Gidilmesi

Bireysel rehberlik, öğrencinin kendini tanıması, anlaması, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişiler arası ilişkilerde becerikli; kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesine yönelik hizmetleri kapsar. Bireysel rehberliğin çalışma alanları;

 • Özgüven geliştirme
 • Özsaygı geliştirme
 • İlgi ve yeteneklerini fark etme
 • İletişim becerilerini geliştirme
 • Kaygıyla baş etme becerilerini geliştirme
 • Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirme
 • Amaç belirleme, plan yapma ve uygulama becerilerini geliştirme
EĞİTSEL REHBERLİK VE ÖĞRENMEDE HAZIR BULUNUŞLUK

 Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için verilen hizmetlerdir. Eğitsel rehberlikte amaç;

 • Öğrencinin okula ve çevresine uyum sağlamasına yardım etmek
 • Üst öğrenim kurumları hakkında öğrencilere bilgi vermek
 • Alan ve ders seçimine yardım etmek
 • Eğitsel kol etkinliklerine katılımı sağlamak
 • Okul başarısını geliştirmesine yardım etmek
 • Başarısızlığa yol açan etmenleri belirleyerek ortadan kaldırmaya çalışmak
 • Verimli ders çalışma alışkanlığını kazandırmak
 • Okul içi ve okul dışı sınavlar hakkında bilgi vermek
 • Okuma ve öğrenme güçlüğü olan çocukları belirleyerek gerekli yönlendirmeleri yapmak
 • Üstün yetenekli öğrencileri belirlemek ve yönlendirmek
 • Eğitsel yaşantılar ile mesleki yaşantılar arasındaki ilişkiyi anlamalarını sağlamak
 • Zamanı iyi kullanmayı öğretmektir.
MESLEKİ REHBERLİK (Çalışmayı Öğrenme)
 • Liselerin Tanıtılması
 • Mesleklerin Tanıtılması

Mesleki rehberlik; bireyin kendi kişisel özellikleri ve meslekler hakkında bilgi sahibi yaparak, kendine uygun bir mesleği seçip bu alanda ilerlemesine yardım etme sürecidir.

Ancak mesleki rehberlik hizmetlerinde bireyin alacağı kararlara bire bir müdahale söz konusu değildir. Sadece bireyin alacağı kararları kendi kendine almasına yardım esastır.

Bu süreçte öğrencilerin ilgilerini, yeteneklerini ve değerlerini belirlemek mesleki rehberliğin ilk adımını oluşturur.

ORTAOKULUMUZDA YAPILAN REHBERLİK ÇALIŞMALARINDAN BAZILARI

11-14 Yaş grubunun dinamiği ile ilgili olarak,

 • Klik davranış tutumları olan kişilerin belirlenerek olumlu amaçlar doğrultusunda , yön verilmesinin sağlanması
 • Duygu yönetiminin öğretilmesi
 • Ergen İletişimi
 • Akran Zorbalığı
 • Zaman Yönetimi ve ders çalışma sistemi