PROJELER

ERASMUS + PROJESİ
Okulumuz Avrupa Birliği'nin genel eğitim alanındaki Erasmus Plus projeleri çerçevesinde çalışmalar yapmaktadır. Bu projelerde amaç Avrupa ülkeleri ile ortak temaların altında, öğrencilerimizin farklı ülke ve kültürlerde yaşayan öğrenciler ile iletişim kurarak global bir perspektife sahip olmalarını ve İngilizceyi gerçek hayatta kullanmalarını sağlamaktır. 2023-2024 eğitim- öğretim yılında Vadi Koleji ve Avrupa kardeş okulları video konferans ve saha ziyareti yapılması planlanmaktadır. Danimarka kardeş okulumuz Gug Skole ve Slovakya kardeş okulumuz Cirkevna spojena skola ile yapacağımız aktivitelerle öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişmesi ve dünya görüşlerinin genişletilmesi hedeflenmektedir.
JMUN (Junior Model United Nations)

JMUN (Junior Model United Nations), ortaokul öğrencilerimizin ingililzce’yi etkili şekilde kullanmalarını sağlayan bir platformdur. Öğrencilerimiz, JMUN kulübünde yaptıkları çalışmalarda Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını model alarak hazırlık yapar, Birleşmiş Milletler Organizasyonu’nun nasıl işlediğini bir parlamento oluşturarak, simulasyon yaparak öğrenir. Öğrencilerimiz JMUN etkinlikleri süresince Birleşmiş Milletlerin kalkınma hedeflerine yönelik farkındalık kazanırlar ve dünya ülkelerini ilgilendiren yoksulluk, açlık, sağlık, eğitim, temiz su, sanitasyon, temiz enerji, işsizlik, endüstriyel gelişim, sosyal eşitsizlik, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, küresel ısınma, sudaki yaşam, karasal yaşam, çevre, çocuk ve kadın hakları konularında araştırma yapar, sorunları tespit eder ve çözüm önerileri sunarlar. Katıldıkları kulüp ve JMUN çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz insanları ve sorunları farklı bakış açıları ile anlayabilir, küresel konuları tartışabilir, diğer ülkelerle ortak konular üzerine uzlaşarak, sonuç ve raporlarını hazırlayabilirler.

Birleşmiş Milletler çalışmalarının ortaokul öğrencileri düzeyinde gerçekleştirilen ve model uygulaması olan JMUN (Junior Model United Nations) çalışmalarına 11 - 14 yaş arası ortaokul öğrencilerimiz katılım sağlamaktadırlar.

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

1995 yılından bu yana 43ülkede yaşları 11 ile 21 arasında olan 500.000 öğrenci; çevre haberciliği yaparak, çevre sorun ve konularını araştırıp inceler, bulgu ve çözüm önerilerini haber makalesi, fotoğraf ve video haberciliği yaparak yayınlarlar.

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı, gençlerin çevre sorunları üzerine görüş ve fikirlerini topluma aktarabilmeleri için makale, fotoğraf ya da video kaydı yoluyla çevre gazeteciliği yapmalarını hedefler.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında 325 okulda çalışmalarını sürdürmektedir.