VADİ OKULLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Vadi okullarında tam öğrenme yöntemlerine dönük çalışmalar esas alınmaktadır. Sarmal eğitim uygulamaları ile öğrencilerimizde akademik gelişimler dikkatle takibi yapılmakta olup, ülkemizin saygın yayınevleri ile iş birliği halinde konu tarama testleri ve genel deneme sınavlarına katılımlar sağlanmaktadır.  Türkiye geneli deneme sınavlarına katılımlar 3. Sınıftan başlayarak 8. Sınıf sonuna kadar uygulanmaktadır. Türkiye geneli sınavlara 3 ve 6. Sınıflar arasında aylık katılım sağlanmakta iken, 7. Sınıflarda ayda 2 defa gerçekleşmekte, 8. Sınıf öğrencilerimizde ise artık haftalık deneme sınavları olarak uygulanmaktadır. Ayrıntılı konu kazanımları incelenen deneme sınav sonuçlarına göre, öğrencilerimizin her bir kazanımı edinebilmesi amacıyla tekrarlı ders uygulamaları ile konular pekiştirilmektedir.  Okul içi sınav uygulamalarında öğrencilerimizde yazma becerilerinin de geliştirilmesi amacıyla çoktan seçmeli sorular ile beraber klasik sorular da hazırlanarak uygulanmaktadır. Beden Eğitimi derslerinde; öğrencilerimizin bedensel yeteneklerinin gelişim takipleri, uygulamalı sınavlar ile izlenmektedir. Öğrencilerimizde, Yabancı dil yeterliliklerinin gelişimleri uluslararası düzeyde belirlenmiş Oxford ve benzeri sınavlar ile takibi yapılmaktadır.

VADİ OKULLARINDA SINAVLAR, ÖĞRENCİLERİMİZDE KAYGI OLUŞTURMADAN TAM ÖĞRENMEDE KULLANILAN BİR ARAÇTIR.