Uncategorized

ERASMUS PROJESİ/ERASMUS PROJECT

Mart 2024 tarihinde ” İklim Değişikliğinin Yarı kurak Coğrafyalardaki Gözlenebilir Etkileri” konusunu çalışmak üzere Danimarka ve Slovakya’dan 24 öğrenci ve 5 öğretmeni okulumuzda 1 hafta boyunca misafir ettik.
Gelen öğrencileri öğrencilerimiz evlerinde misafir ettiler. Misafir öğrenciler bir Türk öğrencisinin ev ve okul yaşantısı, Türk kültür ve gelenekleri konularında farkındalık kazandılar.T üm bu aktiviteler boyunca ortak dil olan İngilizce’yi kullanarak bol bol pratik yapma şansını yakaladılar.

In March 2024, we hosted 24 students and 5 teachers from Denmark and Slovakia in our school for 1 week to study the topic “Observable Effects of Climate Change in Semi-arid Geographies”. Our students hosted the incoming students at home. Guest students gained awareness about the home and school life of a Turkish student, Turkish culture and traditions. During all these activities, they had the chance to practice English.