İlkokul / Yabancı Dil Edinme

Dil, bir ders değil, alışkanlıklar bütünüdür. Bu nedenle, temel prensibimiz dil öğretimi değil, dil edinimidir.

Yabancı Dil derslerimiz alanında başarılı uzman öğretmenlerimiz tarafından uygulanan Audio-Lingual (İşitsel-Dilsel), Audiovisual (İşitsel-Görsel), Eclectik (Seçmeli) ve Natural (Doğal) Yöntemler ile desteklenmektedir. Böylece öğrencilerimiz yabancı dilleri ders olarak görmekten çok bir kültür olarak benimserler. 

 Anasınıfından itibaren yoğun ve uygulamalı bir şekilde İngilizce dil eğitimi alan öğrencilerimiz, ikinci yabancı dil olarak İspanyolca öğrenmektedir.
 
İNGİLİZCE 
Native Danışman önderliğinde oluşturulan aylık İngilizce eğitim programlarını,
Alanında uzman yerli ve yabancı İngilizce öğretmenleriyle eğitimi,
•      Uluslararası geçerliliğe sahip Cambridge English: Young Learners (YLE) sınavlarına hazırlık saatlerini,
 

Cambridge English: Young Learners (YLE) Sınavları YLE Sınavları

Uluslararası geçerliliği olan ve 130 farklı ülkede 2700 merkez tarafından uygulanan, 3 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği sınavlardır. Yedi ile on iki yaşları arasındaki İngilizce dil eğitimi alan çocukların İngilizce dil becerilerini değerlendirmek için tasarlanmış olan Cambridge English: Young Learners (YLE) sınavları, çocukların İngilizce dil eğitimi gelişimlerinin izlenerek çalışmaya teşvik edildiği üç değerlendirme seviyesinde yapılır (Starters, Movers ve Flyers).

Cambridge English: Young Learners (YLE) Sınavları Neden Önemli?

Çocuklarımız bu sınavlardan aldıkları başarı puanı neticesinde “University of Cambridge and International Collages” ortak projesi kapsamında Dünya çapında geçerliliği olan İngilizce dil yeterliliğini ispatlayan sertifikaları almaya hak kazanmaktadır. Bu sertifikalardan birini alan öğrenci, dünyanın herhangi bir eğitim kurumunda veya mesleki alanlarda İngilizce seviyesini belgeleyebilmektedir.

Multiple Intelligence (Çoklu Zeka) Kuramını destekleyen eğitim saatlerini,
Hem evde, hem okulda eğitimi sağlayan İnteraktif yayınlarını,
Native öğretmen ile yapılan Listening-Speaking derslerinde İngilizce konuşma ve pratik yapma fırsatını,
İgilizce’yi benimsemelerini sağlayacak Drama çalışmalarını,
Sosyal içerikli İngilizce etkinlikleri ile yıl boyunca yapılan çalışmaların sergilendiği yılsonu gösterilerini,
Eksik konular ve konu tekrarları için öğrenciyle birebir etüt saatlerini,
Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan Aylık Öğrenci Gelişim Raporlarını kapsamaktadır.
 
İSPANYOLCA
İlkokul 2. sınıftan itibaren her sınıf için haftalık 2 saatten oluşan aktif ve didaktik yollar izlenerek hazırlanmış İspanyolca eğitim programımız ve ile öğrencilerimiz iletişim kurarken kendilerini doğal bir şekilde ifade edebileceklerdir.
 
Amacımız; öğrencilerimizin erken yaşta ikinci bir dil edinmeleri, farklı bir dilin varlığını ve o dile ait coğrafyaların; İspanya ve Latin Amerika kültürünü öğrenerek öncelikle öğrencilerimize yeni bakış açılası sağlamaktır.
 
Eğitime yeni bir yaklaşım getiren çoklu zekâ kuramı ile öğrencilerimiz; İspanyolca derslerinde dinamik etkinlikler yaparak yeni dili hayatlarına kolayca adapte edebileceklerdir.
 
Tekerlemeler, şiirler, oyunlar, şarkılar, öykü dinleme gibi ders içi etkinlikler ile öğrencilerin telaffuz, tonlama ve akıcılık gibi becerilerini destekleyerek; drama, dans gibi oyunlar ve etkinliklerle yıl sonu gösterilerimizde de görülebilecektir.
 
Neden İspanyolca?
İspanyolca dünyada en çok ülkede resmi dil olarak kullanılan 2. dil olarak kabul edilir. 
 
Konuşulduğu ülkeler:İspanya-Avrupa , Kuzey ve Güney Amerika(Brezilya dışında) kıtalarında 33 başka ülke bulunmaktadır.Konuşan kişi sayısı 610 milyon civarı, yaklaşık 460 milyon kişinin ana dilidir. Bu nedenledir ki dünya da İngilizce’den sonra en çok konuşulan dil İspanyolca’dır. Aynı zamanda İspanyolca dünya çapında İngilizce’den sonra en çok geçerli olan ticaret dilidir.
 
 
 
 

 

iletişim bilgilerimiz
  • ORTAOKUL: Şehit Cengiz Karaca Mah. Sokullu Mehmet Paşa Cad. No:182 Dikmen - Çankaya /ANKARA - İLKOKUL :Naci Çakır Mah. 761.Cad. No:34-36 Dikmen/ANKARA
  • Telefon ORTAOKUL:(0312) 480 49 99 İLKOKUL: (031) 2 479 63 18
  • Faks (0312) 479 6318
  • Gsm (0507) 765 8012
  • E-Posta info@vadikoleji.k12.tr
sosyal medya