İlkokul / Çoklu Zekâ Kuramı

         İnsanlar çok farklı zekâ türlerine sahiptir. Her insanın kendine özgü bir zekâ profili vardır. Sekiz farklı zekâ tespit edilmiştir ve her insan bu zekâ alanlarına değişik miktarlarda sahiptir. Kişiler kendi zekâlarını arttırabilme ve geliştirebilme yeteneklerine sahiptir. İnsanların bulundukları çevre, kalıtım, inançlar, kültür ve tutumlar zekâ gelişimi için etkilidir. Öğrenmeyi gerçekleştirirken farklı zekâ türlerine göre etkinlikleri çeşitlendirmek başarıyı arttıracaktır. 

    Geleneksel olarak okullar mantıksal ve sözel/dilsel (özellikle okuma ve yazma) zekânın gelişimini vurgulamaktadır. Fakat birçoköğrenci mantıksal ve sözel alanlarda iyi olmalarına rağmen, bu alanlarda çok iyi olmayan öğrenciler de bulunmaktadır. Çocuklarımızı okul ve sosyal hayatlarında daha etkin bireyler haline getirmek için mantıksal ve dilsel zekâdan daha fazla yol vardır. Öncelikle çocuklarımıza, zekâ spektrumlarına uygun düzeyde yardım edilmesi gerekir. Okulumuzda çoklu zekâ kuramına bağlı olarak öncelikle çocuklarımızda baskın olan zekâ türü Çoklu Zekâ Envanterleri ile belirlenir. Belirlenen zekâ türüne göre değerlendirilme yapıldıktan sonra öğrencimiz ona uyabilecek, zekâ türünü geliştirebilecek kulüp derslerine yönlendirilir.  

     VADİ KOLEJİ’nde, öğretmenlerimiz derslerde düz bir anlatım yerine; görsel ve işitsel olarak geliştirilmiş; grup ve bireysel çalışmalarla ve oyunlarla zenginleştirilmiş bir anlatım sunarlar. Böylece her zekâ türüne sahip çocuğumuz sıkılmak yerine her bir ders saatini zevkle tamamlar.
 
iletişim bilgilerimiz
  • ORTAOKUL: Şehit Cengiz Karaca Mah. Sokullu Mehmet Paşa Cad. No:182 Dikmen - Çankaya /ANKARA - İLKOKUL :Naci Çakır Mah. 761.Cad. No:34-36 Dikmen/ANKARA
  • Telefon ORTAOKUL:(0312) 480 49 99 İLKOKUL: (031) 2 479 63 18
  • Faks (0312) 479 6318
  • Gsm (0507) 765 8012
  • E-Posta info@vadikoleji.k12.tr
sosyal medya