İlkokul / Eko Okul

        Uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda, ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen Eko-Okullar Programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Bir Eko-Okul Olarak;
İçinde yaşadıkları çevreye karşı duyarlı olan,
Çevresini (ağacı, çiçeği, toprağı) dokunarak ve tecrübe ederek öğrenen,
Yaşayan ve uygulayan,
Çevreyle ilgili konularda projeler üretebilen,
Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisine sahip,
Ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alan,
İhtiyacı kadar tüketen,
Doğal kaynakları koruma ve geri dönüşüm bilinci gelişmiş nesiller yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz.
 

 

iletişim bilgilerimiz
  • ORTAOKUL: Şehit Cengiz Karaca Mah. Sokullu Mehmet Paşa Cad. No:182 Dikmen - Çankaya /ANKARA - İLKOKUL :Naci Çakır Mah. 761.Cad. No:34-36 Dikmen/ANKARA
  • Telefon ORTAOKUL:(0312) 480 49 99 İLKOKUL: (031) 2 479 63 18
  • Faks (0312) 479 6318
  • Gsm (0507) 765 8012
  • E-Posta info@vadikoleji.k12.tr
sosyal medya