İlkokul / Kulüpler

Klasik eğitimin dışında olan eğitim anlayışımızla, öğrencilerimizin temel dersler haricinde diğer zekâ türlerinin ve yeteneklerinin desteklenmesi, geliştirilmesi ve yeni ilgi alanları edinmeleri amacındayız. Bu sebeple uygulanacak kulüp dersleri Çoklu Zekâ Kuramı doğrultusunda destekledikleri zekâ türüne göre belirlenmektedir. 

Eko Kulüp 
Kişilerarası-Sosyal ve Doğa zekâlarını destekleyen Eko Kulüpte, öğrencilerimizle Minik Tema, Yavru Tema, Su Kaşifleri ve Eko Okul projeleri kapsamında belirlenen doğa temalı projeler ve etkinlikler yapılmaktadır. Yeşil bir gelecek sağlamanın yolu bireysel sorumluluk duygusundan ve çevre bilincinin oluşmasından geçer. Bu amaçla çevresini seven, diğer canlılara saygı gösteren, çevresel problemlerin farkında ve çözüm üretebilen, sosyal bilince sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. 
 
Satranç 
Öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmelerine engel olarak, daha çok kitap okumalarına yönlendiren satranç oyunun öğrencilerin Görsel-Uzaysal, Mantıksal-Matematiksel ve Kişiye Dönük zekâları desteklediği bilinmektedir. Bununla yanında satranç öğrencilerin, dikkatlerini geliştirerek odaklanmalarını sağlamakla birlikte konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır. 
 
Bale 
Bale eğitimi klasik müzik eşliğinde yapılan bir danstır. Bu sebeple öğrencinin müzik kulağının gelişmesine olanak sağlarken, Müziksel zekâsını destekler. Bale eğitiminde vücut uzatılarak çalışılır. Bu durum çocuğun kas yapısının düzgün bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Böylece Bedensel-Kinestetik zekâ türünün de geliştirilmesine olanak sağlar.
 
Modern Danslar 
Eşli Danslar da balede olduğu gibi öğrencinin ritim duygusunu geliştirirken müziksel zekâsını destekler. Fiziksel ve ruhsal açıdan öğrenciyi rahatlatan eşli danslar kas koordinasyonunu da arttırarak Bedensel-Kinestetik zekânın gelişimine katkıda bulunur. 

Drama 
Özellikle Kişilerarası-Sosyal, Sözel-Dilsel, Bedensel-Kinestetik zekâ türlerini destekleyen Yaratıcı Dramanın öğrencinin gelişiminde birçok olumlu etkisi vardır:
- Çocuğun hayal gücünü geliştirerek, orjinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Yaratıcılığı arttırır.
- Yaratıcı drama etkinlikleri ile çocuklar, düşünme, konuşma, dinleme ve anlama becerilerini kazanmaktadırlar.
- Öğrenci gerçeğe yakın ortamda belirli bir rolü oynarken, role ilişkin, sözlü ve sözsüz olarak gösterdiği davranışlarla, iletişim ve dil     davranış repertuarını zenginleştirir. 
- Öğrencinin kendisinin ve başkasının yaşadığı duygu değişimlerini daha iyi anlayarak empati yapmasına fırsat verir.
 
Sanat – Tasarım 
Öğrencilerimiz Görsel-Uzaysal zekâyı destekleyen Sanat – Tasarım kulübünde yaratıcılıklarını ve iletişim becerilerini arttırırken, aynı zamanda üç boyutlu düşünebilme kabiliyeti de kazanırlar. 
 
Ritim 
Müziksel-Ritmik ve Bedensel-Kinestetik zekâları destekleyen Ritim atölyesi çalışmalarıyla öğrencilerin odaklanma süreleri artar, hafızaları gelişir, duyulan ritim ve müziğin beyin, ellerle koordinasyonunu sağlar, grup disiplini öğretir. 
 

 

iletişim bilgilerimiz
  • ORTAOKUL: Şehit Cengiz Karaca Mah. Sokullu Mehmet Paşa Cad. No:182 Dikmen - Çankaya /ANKARA - İLKOKUL :Naci Çakır Mah. 761.Cad. No:34-36 Dikmen/ANKARA
  • Telefon ORTAOKUL:(0312) 480 49 99 İLKOKUL: (031) 2 479 63 18
  • Faks (0312) 479 6318
  • Gsm (0507) 765 8012
  • E-Posta info@vadikoleji.k12.tr
sosyal medya