Anaokul / Branş Dersler

İngilizce 
Yaşamın ve insanlığın çeşitliliğini öğreten, başka insanlar, kültürler, diller de bulunmaktadır. Bu kültürel çeşitlilik gökkuşağının tüm renkleri gibi farklı dillerin, farklı yaşantıların var olduğunu göstermektedir. İngilizceyle kendimizi farklı bir dilde ifade etmeyi öğreniriz.
Yabancı bir dil öğrenmenin temelleri çocukluk çağında atılmalıdır. 3-12 yaşları arasında alınan yabancı dil eğitimi hem kalıcı hem de kolay olması bakımından idealdir. Dil öğrenmek mekanik ve taklide dayalı değil zihinsel bir faaliyettir..
Bu bilgilerin ışığında her gün olan “İngilizce” derslerimizde öncelikli hedefimiz öğrencilerimize dili sevdirmek, onları farklı bir dilin varlığından haberdar etmek ve öğrenirken eğlenmelerini ve keyif almalarını sağlamak olduğundan okul öncesi sınıflarımızda tamamen görsel, işitsel ve dokunsal metot ve yöntemler kullanırız. Böylece çocuklarımız oyun yoluyla İngilizce öğrenmenin tadına varmış olurlar. Ayrıca İngilizceyi ders olarak değil, bir dil olarak benimserler.
Anasınıflarımızda 1 ders saati yabancı öğretmen eşliğinde speaking dersleriyle birlikte 4 saat main course derslerimiz olmak üzere haftada 5 saat İngilizce eğitim verilmektedir.
 
Müzik
Hayatın ritmini ve çok sesliliğini öğreniriz müzikle. Ruhumuzu besleyen gıda, duygularımızın dilidir. Bazen neşelenir, bazen hüzünleniriz müzikle. Yaşama gibi canlı, sürekli, duraklı, inişli, çıkışlı ve tempolu…
Güzel sanatların temeli olan müzik, çocuğun ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarır ve dinleme alışkanlığı kazandırır. Çocukların müzik aletleriyle tanışması, ilgilerini geliştirmesi için de müziğin önemi büyüktür. Okulumuzda Orff metodu ile alanında uzman müzik öğretmenimiz tarafından müzik eğitimi haftada 1 saat verilmektedir.
 
Görsel Sanatlar 
Açıklama Eklenecek
 
Drama 
Temel olarak çocuğun sosyal gelişimi açısından dramanın önemi çok büyüktür. Çocuğun duygularını tanımasına, çevresinde olup bitenleri daha iyi anlamasını sağlar. Hayal etme gücünü canlı tutarak, zihinsel gelişimini destekler. Bununla birlikte dil gelişiminde de olumlu etkileri tespit edilen drama eğitimi, öğrencinin var olan kelime haznesini geliştirirken, anlatım becerisini de arttırmaktadır. Her şeyden önce yaşayarak öğrenme için geniş olanak sunan bir teknik olan Drama, uzman eğitmenimiz tarafından haftada 1 ders saati verilmektedir. 
 
Bale
Uzman bale eğitmenimiz tarafından haftada 1 saat olarak yapılan bale derslerimizle çocuklarımızın hem zihinlerinin hem de vücut yapılarının disipline edilmesi hedeflenmektedir. Bale dersi, çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine çok büyük fayda sağlayan bir sanat dalıdır. Klasik müzik eşliğinde yapılan bale dersiyle çocuklarımızın ritim duyguları gelişir. Bunun yanında büyük bir disiplin gerektiren bale eğitimi alan çocuk kazandığı disiplini hayatının her alanında uygulamaya başlar. Klasik bale adımlarının belirli bir düzen ve ölçü içerisinde öğrenilmesi, çocuğun el-kol-bacak koordinasyonu kurmasını sağlar. 
 
Satranç
Haftada bir saat olan anasınıfı satranç derslerimizde önceliğimiz çocuklarımızın satranç sporunu tanımaları ve sevmeleridir. Yapılan sık tekrarlar, canlandırma ve hikâyelendirme yöntemleri yardımıyla çocuklarımız satranç eğitiminin temelini alarak, satranç taşlarını ve hamleleri sene sonuna kadar öğrenmiş olurlar. Böylece ilkokul satranç eğitiminin temeli atılmış olur. 
 
Okul Öncesi Dönemde Satranç Sporunun Faydaları Nelerdir?
 
? Görsel-uzaysal anlama kabiliyetlerine katkı sağlarken, düşünme becerilerini geliştirir.
? Çocukların soyut olarak düşündüklerini somut olarak ifade etmesini sağlar.
? Anlatılan komutların kullanılarak, çocukların kendi başlarına yerine getirebilme becerisini kazandırır.
? Kazanmayı ve kaybetmeyi öğretir.
? Çevrelerine karşı daha sorumlu olmaya yöneltir.
? Problem çözebilme, karar verebilme, plan kurma, kıyaslama yapabilme, mücadele edebilme kazanımlarını sağlar.
 
Cimnastik 
Cimnastik tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Okulumuzun Beden Eğitimi Öğretmeni tarafından haftada 1 saat yapılan Cimnastik derslerimizde temel hedefimiz çocuklara esneklik kazandırırken boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Bununla birlikte Cimnastik ders saatlerimiz çocuklarımızın hareketliliğe bağlı olarak kas ve kemik yapılarının güçlenmesi, sinir – kas koordinasyonu, sürat ve kuvvet yapılarında gelişme sağlanmasına yönelik saatlerdir. Böylece küçük yaşlarda tespit edilen duruş bozukluklarında düzelmeler meydana gelir, hiperaktif çocuklarda daha sakin davranış durumları gözlemlenir, denge sorunu yaşayan çocuklarımızda olumlu yönde ilerleme meydana gelir ve en önemlisi çocuklarımız daha sosyal ve dışa dönük haline gelir. 
 
Bilim ve Çevre
Bilim ve Çevre dersi sayesinde çevre bilincine sahip, hayvan sevgisi olan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca çocuklarımızın her gün karşılaştıkları durumları, merak ettikleri teknolojik ya da doğal olayları seviyelerine uygun, eğlenceli deneylerle, inceleme çalışmalarıyla ve araştırma gezileriyle fark etmeleri ve bilimsel olarak öğrenmeleri Fen ve Teknoloji dersi öğretmenimiz tarafından sağlanır.
 
iletişim bilgilerimiz
  • ORTAOKUL: Şehit Cengiz Karaca Mah. Sokullu Mehmet Paşa Cad. No:182 Dikmen - Çankaya /ANKARA - İLKOKUL :Naci Çakır Mah. 761.Cad. No:34-36 Dikmen/ANKARA
  • Telefon ORTAOKUL:(0312) 480 49 99 İLKOKUL: (031) 2 479 63 18
  • Faks (0312) 479 6318
  • Gsm (0507) 765 8012
  • E-Posta info@vadikoleji.k12.tr
sosyal medya