Haberler&Duyurular

Akıl Oyunları

Zekânın gerçek göstergesi bilgi değil, hayal gücüdür. Çocuğun hayallerine sınır çizmediği, kendi karakter ve gelişim düzeyini rahatça ortaya koyduğu en önemli alan oyundur. Akıl oyunları her türlü problemin oyunlaştırılmış halidir. Akıl oyunları saatlerimizle çocuklarımızın;

  • Mantık yürütme,
  • Konsantrasyon ve hızlı düşünme,
  • Hafızada tutma ve eşleştirme,
  • Taktik geliştirme,
  • Dikkat, algı ve odaklanma,
  • Strateji geliştirme,
  • Matematiksel düşünme,
  • Şekil tanıma ve hızlı karar verme becerileri gelişir.

“Akıl yürütme öğrencilerin ömür boyu kullanacakları en önemli zihinsel becerileri olacaktır.”